Social media
Contact us
Address

SellZone Market
Powered by Sukiholdings

Email

inxxxxxx unhide

Phone

07xxxxxx unhide

Fax

xxxxxx unhide

house for Rent, #49

******** Tentatively Confirmed By a Family on the date 19-08-2018
******** 19-08-2018 දිනයේ දී පවුලක් විසින් තාවකාලිකව ස්ථිර කර ඇත

5 Bedrooms two storeys house in residential area for rent for a decent family , expatriates and foreigners.
In Very convenient location and large beautiful 2 storeys house Fully tiled, Consist with 5 Bed rooms up stair house, Living room, dining room, pantry cupboards with kitchen, 4 Balconies. Parking space available. Surrounded with boundary walls with steel entry gate with heightened privacy and security.
 

Rs.43000

Overview

Address Kadawatha

Purpose: Rent

Type: House

County: Sri Lanka

City: Kadawatha

Area: 50-100m2

Size precise: 2800 m2

Rent price (incl.): Rs. 55000

Rent price (excl.): Rs. 43000

Ownership: Owner

Views Counter: 770

Pro:

Description

******** Tentatively Confirmed By a Family on the date 19-08-2018
******** 19-08-2018 දිනයේ දී පවුලක් විසින් තාවකාලිකව ස්ථිර කර ඇත


5 bedroom two storeys house for Rent නිදන කාමර 5ක දෙමහල් නිවසක් කුලියට   

Call  0766624161


5 Bedrooms two storeys house in residential area for rent for a decent family , expatriates and foreigners.
In Very convenient location and large beautiful 2 storeys house Fully tiled, Consist with 5 Bed rooms up stair house, Living room, dining room, pantry cupboards with kitchen, 4 Balconies. Parking space available. Surrounded with boundary walls with steel entry gate with heightened privacy and security.
Just a 3~5 minutes southern Expressway highway (kadawatha)
2 Minutes distance to Kandy Road
2 Minutes distance to Ganemulla ( Kadwatha Ganemulla) Road
Telephone Telecom Land Line (011-297****)
Internet Fiber Optic 100 MBps High Speed Connection + WiFi
Security & Surveillance Cameras ( 2+6 Night Vision Cameras+DVR 24hr Running)
5 Bed Rooms
2 Bath Rooms
Servant toilet
Washing Machine Water Outlet
Overhead water tank
Water Line / Well Water
Electricity
Walking distance to Ranmuthugala temple Catholic Church & AGA Office Mahara.
Land area 15perches Plus 7 perches ( 7 perches is Plant Yard )
Only for residential purpose for a decent family.

Rent per month: Rs. 43000/= (US$ 267.08)
4 months or 6 months Refundable security deposit.
Agreement sign for 1 Year
Rent agreement will be handled by a Lawyer.

Extra Equipments
1. Refrigerator large
2. Microwave Oven
3. Rice Cooker
4. Gas Cooker with 4 stoves
5. Gas Tank 8.5
6. Hot Water Shower
7. LCD TV 32” New LG Television
8. Ceiling Fans 3 Units ( Brand New KDK Branded)
9. Bed 1 Burutha Wood( Rutaceae)
10. 3 Sofa Chairs 1 Stool Burutha Wood( Rutaceae)
11. Water Horse at Garden
12. Desktop Computer ( Used with Windows 7 )
13. Show Case Burutha Wood( Rutaceae)
14. Dressing Table Burutha Wood( Rutaceae)
15. Almirah Burutha Wood( Rutaceae)
16. Iron with Table( Board)
17. Electric Kettle
18. Juice Maker
19. Ice Water Cooler (Symphony )
20. Body Fitness Exercise Cycle
21. Rounded Mini Dining Table with 4 Chairs (Wooden)
** With all above Extra Equipments Rent per month:Rs. 50000/= (US$ 310)
*** can negotiate your rent

Call  0766624161


***නිදන කාමර 5ක දෙමහල් නිවසක් කුලියට , හොඳ පවුලක් සහ විදේශිකයන් සඳහා කුලියට දීමට ඇත .

ඉතා සුව පහසු ස්ථානයක සහ විශාල සුන්දර දෙමහල් නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිල් කර ඇත
නිදන කාමර පහක , විසිත්ත කාමරය, කෑම කාමරය, මුළුතැන් ගෙයක් සහිත පැන්ටි කබඩ්, බැල්කනි 4. වාහන නැවැත්වීමේ ඉඩ පහසුකම් ඇත. වානේ පිවිසුම් දොරටුව ඉහළින් ආරක්ෂිතව සහ ආරක්ෂිතව ඇති මායිම් බිත්ති වලින් වටවී ඇත
මිනිත්තු 3 ක් 5 ක් පමණ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ (කඩවත)
විනාඩි 2 ක් මහනුවර පාරට
ගනේමුල්ල (කඩවත ගනේමුල්ල) මාර්ගයට විනාඩි 2 ක්
දුරකථන ටෙලිකොම් ලයින් ලයින් (011-297 ****)
අන්තර්ජාල ෆයිබර් ඔප්ටික් 100 MBps අධිවේගී සම්බන්ධතා + WiFi
ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතිය (2 + 6 රාත්‍රී දර්ශන කැමරා + DVR 24 පැය ධාවනය)
නිදන කාමර 5
නාන කාමර 2
සේවක වැසිකිළි
රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර ජල අපහරණ
උඩුමහලේ ජල ටැංකිය
ජල මාර්ග / ජල සැපයුම + ළිං ජල පද්ධතියකින්ද සමන්විතයි
විදුලි
රන්මුතුගල පන්සල කතෝලික පල්ලියට ඇවිදින දුරින්
AGA කාර්යාලය මහර. ඇවිදින දුරින්
පර්චස් 15 ඉඩම
පර්චස් 7 ක අමතර වත්ත
හොඳ පවුලක පදිංචිය සඳහා පමණක්.
මසකට කුලියට: රුපියල් 43000 / =
මාස 4 හෝ  මාස 6 ආපසු ගෙවිය හැකි ආරක්ෂක තැන්පතු.
වසර 1 සඳහා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම
කුලී ගිවිසුම නීතිඥවරයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ඇත.

**--අතිරේක උපකරණ
1. විශාල ශීතකරණයක්
2. මයික්රොවේව් අවන් 1ක්
3. රයිස් කුකර් ක්
4. ගෑස් කුකර් 4 උදුනේ
5. ගෑස් ටැංකිය 8.5 1ක්
6. නාන උණු ජල වතුර මල
7. LCD TV 32 "නව LG රූපවාහිනී
8. සිවිලින් විදුලිපංකා 3ක් (Brand New KDK)
9. ඇඳන් 1ක් බුරුත
10. සෝෆා පුටු 3ක් බුරුත
11. උද්යානයේ වතුර බටයක්
12. ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකය (වින්ඩෝස් 7 සමඟ භාවිතා වේ)
13. වීදුරු සහිත කැබිනෙට්ටුව බුරුත
14. කණ්ණාඩි මේසය බුරුත
15. අල්මාරියක් තේක්ක
16. විදුලි ඉස්තිරික්කය සහ මේසය
17. විදුලි කේතලය
18. ජුස් මේකර්
19. අයිස් ජල කූලර්
20. ශරීර සුවතා බයිසිකලය
21. පුටු හතරකින් යුත් රවුම් මේසය ( තේක්ක )


** ඉහත අතිරේක උපකරණ සහිතව, මසකට මාසික කුලිය: රුපියල් 50000 / =
*** ඔබේ කුලිය සාකච්ඡා කළ හැකිය

 ******** Tentatively Confirmed By a Family on the date 19-08-2018
******** 19-08-2018 දිනයේ දී පවුලක් විසින් තාවකාලිකව ස්ථිර කර ඇත


sellzone.lk

  • 200 Bus:  200m

Listing location

Mortgage

Rs. 0

Rs. 0

Image gallery
Facebook comments